atestare patrimoniu

atestare patrimoniu institutii

atestarea inventarului domeniul public

atestare patrimoniu pentru firme si companii

atestare patrimoniu, atestare patrimoniu institutii, atestarea inventarului pentru firme sau companii

Atestare

patrimoniu
Atestarea inventarului

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ reglementează o nouă procedură de atestare a inventarelor bunurilor din domeniul public și de aprobare a inventarelor bunurilor din domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale

Art. 289 din Codul Administrativ

Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se comunică şi ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.

Art. 357 din Codul Administrativ

Inventarul întocmit și actualizat de Comisia specială se aprobă prin hotărârea Consiliului Local, fără a mai fi urmată procedura aferentă bunurilor din domeniul public in cazul inventarului domeniului privat.

Art. 607 (1) din Codul Administrativ

„În cazul unităţilor administrativ-teritoriale pentru care la data intrării în vigoare a prezentului cod nu a fost atestată apartenenţa bunurilor la domeniul public de interes local, aplicarea prevederilor art. 289 se realizează în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod.”

H.G. nr. 392/14.05.2020

Stabileşte normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor.

Inventarul atestat constituie anexa la Statutul U.A.T.

Atestarea inventarului

cu respectarea următoarelor dispoziții legale în funcție de natura bunurilor care constituie obiectul proiectului de hotărâre, conform Radiogramei 793052 emisă de M.D.L.P.A.

Unitate de învățământ preuniversitar

LEGEA Educaţiei Naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011:

Articolul 112 (2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie (…) înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local.

(6) Schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit de instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se poate face pentru orice tip de activitate, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale, de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei.

ORDIN nr. 5.819 din 2016 – privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia.

Categoria drumurilor

Alin.(3) al art. 2 din ORDONANŢĂ nr. 43 din 1997 – privind regimul drumurilor definește partea integrantă din drum.

Alin.(2) al art. 8 din același act normativ: Clasificarea drumurilor de interes local, precum şi clasificarea ca drum de interes local a unui drum neclasificat se fac prin hotărâre a consiliului local respectiv.

Poziții globale

Se vor individualiza prin carte funciară separată și se vor atesta în Inventar la poziții distincte.

Rețele de utilități

Necesită cadastru de specialitate, cadastrul rețelelor edilitare.

Art. 4 și art. 5 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.

Procedura de atestare

Servicii complete pentru atestarea inventarului si rezolvarea problemelor specifice in procedura atestarii inventarului la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Etapele procedurii
Elaborare Proiectului de hotarare

Cu respectarea normelor speciale ale Codului administrativ.

Proiectul de hotărâre al Consiliului Local si documentele suport

Se transmit Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Ministerul

Transmite în maxim 60 zile de la înregistrare un Punct de vedere cu privire la proiectul hotărârii.

Consiliul Local

Adoptă hotărârea după armonizarea cu punctul de vedere primit de la Minister.

Serviciile noastre în procedura de atestare

Identificăm soluția pentru întocmirea inventarului și actualizarea acestuia cu respectarea normelor speciale ale Codului administrativ.

Efectuăm analiza înscrisurilor din care rezultă dreptul de proprietate al U.A.T.-ului în raport cu dispozițiile generale ale Codului civil – art. 863 Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică și a oricăror altor dispoziții legale incidente.

Pregătim documentația în conformitate cu Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Oferim suportul necesar până la adoptarea hotărârii de către Consiliul local.

VIZIUNEA
NOASTRĂ
Patrimoniul UAT-ului trebuie să fie:

– armonizat ( contabil – judiric – tehnic )

– digitalizat ( documente și informații accesibile imediat )

– cuprinzător ( nivel avansat de prezentare )

– administrat eficient ( controlul ridicat al acțiunilor )

PENTRU UN PATRIMONIU
EFICIENT ȘI DIGITALIZAT

Ortofotoplan pentru UAT

Reprezintă baza de pornire în cunoașterea patrimoniului. Permite suprapunerea datelor extrase din cadastru și identificarea datelor tehnice ale bunurilor din inventar.

Inventariere şi Evaluare

Procedura de inventariere are rolul de a aduce inventarul la forma corectă, iar evaluarea aduce valorile de inventar pe datele, elementele și detaliile identificate în inventariere.

Atestare inventar

Necesară accesării finanțărilor, O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ reglementează o nouă procedură obligatorie de atestare a bunurilor din domeniul public și privat.

Administrare Patrimoniu

Etapa finală de implementare a unor soluții software dedicate de monitorizare și administrare patrimoniu, pentru vizualizare baza de date și integrator de informații (sistem GIS).

LE MULŢUMIM
CELOR PESTE
200 DE CLIENŢI

CARE AU ÎNCREDERE ÎN NOI

Curtea de Conturi a României şi Camerele de Conturi Teritoriale

Județul Alba

Comunele Avram Iancu, Crăciunelu de Jos.

Județul Arad

Orașul Ineu;

Comunele Almaș, Bârsa, Bocsig, Buteni, Craiva, Felnac, Hălmagiu, Ignești, Pleșcuța, Secusigiu, Vinga, Vladimirescu, Zerind.

Județul Bacău

Municipiul Bacău.

Județul Bihor

Orașele Aleșd, Nucet, Ștei;

Comunele Abram, Abrămuț, Aștileu, Aușeu, Borod, Bratca, Brusturi, Buduslău, Buntești, Câmpani, Ceica, Cherechiu, Chișlaz, Cociuba Mare, Criștioru de Jos, Curățele, Curtuișeni, Dobrești, Finiș, Gepiu, Girișu de Criș, Ineu, Măgești, Lăzăreni, Olcea, Pietroasa, Roșia, Roșiori, Săcădat, Sălacea, Sânmartin, Sânnicolau Român, Sântandrei, Spinuș, Șinteu, Șuncuiuș, Tăuteu, Tileagd, Tinca, Toboliu, Tulca, Vârciorog, Viișoara.

Județul Bistrița-Năsăud

Comunele Căianu Mic, Uriu.

Județul Buzău

Comuna Vernești.

Județul Caras Severin

Comunele Ciudanovița, Măureni.

Județul Călărași

Orașul Lehliu Gară.

Județul Cluj

Municipiul Gherla;

Comunele Aluniș, Călățele, Ciucea, Feleacu, Gilău, Iclod, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Mociu, Negreni, Ploscoș, Poieni, Râșca, Săcuieu, Săndulești.

Județul Galați

Comuna Jorăști.

Județul Gorj

Comuna Turcinești.

Județul Hunedoara

Orașele Geoagiu, Hațeg;

Comuna Peștișu Mic.

Județul Iași

Comunele Ciortești, Tomești.

Județul Maramureș

Orașele Borșa, Săliștea de Sus, Șomcuta Mare;

Comunele Ardusat, Ariniș, Băița de sub Codru, Băiuț, Băsești, Bocicoiu Mare, Câmpulung la Tisa, Lăpuș, Leordina, Mireșu Mare, Poienile de Sub Munte, Remeți, Repedea, Rona de Jos, Ruscova, Sarasău, Săcel, Săpânța, Șieu, Vima Mică, Vișeu de Jos.

Județul Mureș

Comunele Ațintiș, Chețani, Tăureni.

Județul Satu-Mare

Municipiul Carei;

Orașul Tășnad;

Comunele Acâș, Apa, Bârsău, Bixad, Căuaș, Certeze, Doba, Foieni, Halmeu, Hodod, Odoreu, Orașu Nou, Păulești, Pomi, Santău, Săcășeni, Tarna Mare, Urziceni, Vama.

Județul Sălaj

Comunele Bocșa, Boghiș, Buciumi, Dobrin, Fildu de Jos, Marca, Măeriște, Sânmihaiu Almașului, Valcău de Jos.

Județul Sibiu

Comunele Alțâna, Ațel, Nocrich.

Județul Timiș

Consiliul Judetean Timiș;

Orașele Buziaș, Recaș;

Comunele Bara, Biled, Boldur, Giarmata, Giroc, Nădrag, Parța, Pădureni, Peciu Nou, Sacoșu Turcesc, Săcălaz, Traian Vuia, Uivar, Variaș.

Județul Vaslui

Comuna Văleni.

Județul Vâlcea

Comunele Glăvile, Lungești.

Județul Vrancea

Comuna Urechești.

Curtea de Conturi a României şi Camerele de Conturi Teritoriale
Județul Alba:

Comunele Avram Iancu, Crăciunelu de Jos.

Județul Arad:

Orașul Ineu;
Comunele Almaș, Bârsa, Bocsig, Buteni, Craiva, Felnac, Hălmagiu, Ignești, Pleșcuța, Secusigiu, Vinga, Vladimirescu, Zerind.

Județul Bacău:

Municipiul Bacău.

Județul Bihor:

Orașele Aleșd, Nucet, Ștei;
Comunele Abram, Abrămuț, Aștileu, Aușeu, Borod, Bratca, Brusturi, Buduslău, Buntești, Câmpani, Ceica, Cherechiu, Chișlaz, Cociuba Mare, Criștioru de Jos, Curățele, Curtuișeni, Dobrești, Finiș, Gepiu, Girișu de Criș, Ineu, Măgești, Lăzăreni, Olcea, Pietroasa, Roșia, Roșiori, Săcădat, Sălacea, Sânmartin, Sânnicolau Român, Sântandrei, Spinuș, Șinteu, Șuncuiuș, Tăuteu, Tileagd, Tinca, Toboliu, Tulca, Vârciorog, Viișoara.

Județul Bistrița-Năsăud:

Comunele Căianu Mic, Uriu.

Județul Buzău:

Comuna Vernești.

Județul Caras Severin:

Comunele Ciudanovița, Măureni.

Județul Călărași:

Orașul Lehliu Gară.

Județul Cluj:

Municipiul Gherla;
Comunele Aluniș, Călățele, Ciucea, Feleacu, Gilău, Iclod, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Mociu, Negreni, Ploscoș, Poieni, Râșca, Săcuieu, Săndulești.

Județul Galați:

Comuna Jorăști.

Județul Gorj:

Comuna Turcinești.

LE MULŢUMIM
CELOR PESTE
200 DE CLIENŢI

CARE AU

ÎNCREDERE ÎN NOI
Județul Hunedoara:

Orașele Geoagiu, Hațeg;
Comuna Peștișu Mic.

Județul Iași:

Comunele Ciortești, Tomești.

Județul Maramureș:

Orașele Borșa, Săliștea de Sus, Șomcuta Mare;
Comunele Ardusat, Ariniș, Băița de sub Codru, Băiuț, Băsești, Bocicoiu Mare, Câmpulung la Tisa, Lăpuș, Leordina, Mireșu Mare, Poienile de Sub Munte, Remeți, Repedea, Rona de Jos, Ruscova, Sarasău, Săcel, Săpânța, Șieu, Vima Mică, Vișeu de Jos.

Județul Mureș:

Comunele Ațintiș, Chețani, Tăureni.

Județul Satu-Mare:

Municipiul Carei;
Orașul Tășnad;
Comunele Acâș, Apa, Bârsău, Bixad, Căuaș, Certeze, Doba, Foieni, Halmeu, Hodod, Odoreu, Orașu Nou, Păulești, Pomi, Santău, Săcășeni, Tarna Mare, Urziceni, Vama.

Județul Sălaj:

Comunele Bocșa, Boghiș, Buciumi, Dobrin, Fildu de Jos, Marca, Măeriște, Sânmihaiu Almașului, Valcău de Jos.

Județul Sibiu:

Comunele Alțâna, Ațel, Nocrich.

Județul Timiș:

Consiliul Judetean Timiș;
Orașele Buziaș, Recaș;
Comunele Bara, Biled, Boldur, Giarmata, Giroc, Nădrag, Parța, Pădureni, Peciu Nou, Sacoșu Turcesc, Săcălaz, Traian Vuia, Uivar, Variaș.

Județul Vaslui:

Comuna Văleni.

Județul Vâlcea:

Comunele Glăvile, Lungești.

Județul Vrancea:

Comuna Urechești.

INTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU NOI
Dănuţ TOMA
Consultant servicii

0722 180 242

[email protected]

Florina DUMITRAŞ
Agent vânzări

0770 397 104

[email protected]

Florentina CONSTANTIN
Agent vânzări

0771 514 065

[email protected]

Teodora DELEAN
Agent vânzări

0770 377 084

[email protected]

sau trimite un mesaj la [email protected]